Hoe werken wij

Werkwijze vanuit de opdrachtgever:

Indien er hulp nodig is bij het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een openstaande opdracht, ontvangen wij graag de aanvraag via jobs@joboutsourcing.nl meer informatie er in zo’n aanvraag staat, des te beter het voor ons is om de ideale match te maken.

Deze aanvraag wordt vervolgens op onze website geplaatst (tenzij wordt gemeld dat de informatie niet gepubliceerd mag worden). Hierbij halen wij de naam van de eindklant uit de aanvraag, evenals het tarief.

Vervolgens gaan wij in onze eigen Netwerk van Freelancers op zoek naar een geschikte kandidaat. Eventueel wordt de aanvraag nog uitgezet bij een aantal door ons geselecteerde leveranciers. Voordat wij een geschikte kandidaat aanleveren, spreken wij eerst de aanvraag door, waarbij tarief, beschikbaarheid en de klant worden besproken. Wij zullen nooit CV’s aanbieden zonder hierover overleg te hebben gehad met de kandidaat of de leverancier.

De CV’s die wij doorsturen worden niet of nauwelijks door ons aangepast; deze worden door de kandidaat of leverancier aangeleverd en van logo’s ontdaan. Indien een kandidaat voor een gesprek wordt uitgenodigd bij de eindklant zal hij worden begeleid in het intakegesprek door JobOutsourcing,

Wanneer deze kandidaat mag starten op een opdracht ontvangen wij een Inzetovereenkomst en regelen wij het contract in met een zelfstandige of met de leverancier van de kandidaat.

Hoe werken wij met Zelfstandigen;

  • Open in communicatie.
  • Actief zoeken naar kandidaten naast eventueel inzetten van internet portals / platform..
  • Wij vertellen wie de klant of eindklant is.
  • Wij geven de werklocatie aan en niet de omgeving.
  • Wij werken graag samen met relaties en leveranciers, als keten beperkt blijft en marges reëel.
  • Flexibel in opdrachtovereenkomst en dus altijd onderhandelbaar mits compliant met wet en regelgeving.
  • Ons mag je bellen voor status.
  • Wij geven inhoudelijke reactie op afwijzingen.

Wij kennen twee klanten en dat zijn de mensen die het werk uitvoeren en die bedrijven en / of organisaties waar het werk wordt uitgevoerd.

 

fb index